Deze vrolijke bende kleine knuffeltjes (61 stuks) werd afgegeven aan een verpleegkundige van de prikafdeling AZ Delta Roeselare.