Deze week vertrekken 20 chemo Kaspers richting Uz Brussel.

Dank aan alle vrijwilligers om deze te haken!