Maiks grote droom… vzw Maiks Sterrenhuisje

12 mei 2016… na lang wikken en wegen is uiteindelijk de vzw Maiks Sterrenhuisje geboren!

Waarom hebben we voor een vzw gekozen?

Het lijkt allemaal een beetje technisch, maar de onderstaande tekst verklaart heel goed waarom wij niet zomaar een clubje zijn en waarom we voor een echte vzw hebben gekozen.

De vzw kan inkomsten verwerven in eigen naam en voor eigen rekening contracten afsluiten, leningen aangaan enz. Inkomsten verwerven kan, onder voorwaarde dat ze geïnvesteerd worden in de werking. Dus alles wat wij via het Sterrenhuisje binnenhalen, steken we er terug in. Zo simpel is dat.

De leden van de vereniging kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dit uiteraard op voorwaarde dat er geen fraude wordt gepleegd en de vereniging geleid wordt volgens het principe van ‘goede huisvader’.

Als er schuldeisers zijn, kunnen de leden van de vereniging niet op hun privé-vermogen aangesproken worden. Het vermogen en de bezittingen van een vereniging met rechtspersoonlijkheid zijn volledig eigendom van de vereniging en duidelijk onderscheiden van het vermogen en de bezittingen van de effectieve leden.

Uiteraard blijft een doordachte financiële planning een noodzaak, zodat de organisatie geen fouten kan verweten worden.

Via de media kunnen we openbaar reclame maken, er is een verzekering voor vrijwilligers enz.

Ook bereikt een vzw een heel groot publiek, wat toch ook wel onze bedoeling is…

Voor al uw vragen, geef gerust een seintje! Bel, schrijf ons, mail ons gerust!

Groetjes van het bestuur,

Rita – Cathy – Annelies – Stephanie